Spanieljaktprov

Liksom för retriever, så finns det flera olika slags prov för spaniel.

Vattenprov
En markerings- och dirigeringsuppgift i vatten. Hunden ska sitta stilla vid föraren. Ett skott skjuts och vilt kastas. Hunden ska ha möjlighet att se fågeln i luften (markera) och ska sedan, när föraren ger kommando, simma hela sträckan till apporten. Föraren ska alltså kunna skicka (sända) hunden ut i vattnet, där den ska hitta viltet och bära det i munnen tillbaka till föraren.

Godkänt Vattenprov är en förutsättning för att kunna starta på Fältprov och Nybörjarprov A.

Nybörjarprov A
Ett jaktprov där en hund utvärderas i en mark med vilt. Under provet ska vilt stötas men inget skjuts. Apporterna består av markeringar på kastat kallt vilt.

Nybörjarprov B
Ett jaktprov där en hund utvärderas i de situationer som kan uppstå under en jakt med spaniel men på mark utan vilt. För de markeringsuppgifter som ingår används dummies.

Fältprov
Ett jaktprov där en hund utvärderas i en verklig jaktsituation. Provet sker alltså på en jakt och det är varmvilt som ska apporteras (d.v.s. viltet som skjuts under jakten). Provet innehåller såväl markeringsuppgifter som dirigeringsuppgifter och sökarbete.

Officiella Fältprov arrangeras i många länder. I Sverige är de öppna för de åtta spanielraserna.

Två klasser
Fältprov är uppdelat i två klasser - Öppenklass (Ökl) och Segrarklass (Skl). För att få starta i öppenklass ska hunden ha uppnått 9 månaders ålder, blivit godkänd vid vattenprov och inte tidigare ha fått 1:a pris i klassen. I segrarklass startar hundar som fått 1:a pris i öppenklass.


Working test
Förutom dessa officiella provformer finns working test (där resultaten inte stambokförs). Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma jaktliga egenskaper hos de olika spanielraserna, utan att vilt fälls..

Working test ger möjlighet att testa hundar och förare utanför jaktsäsong

Läs mer på SSRKs sida

om spanielprov.

Klicka här >>

Kuriosa:
IWS (Irländsk vattenspaniel) är enda ras som kan starta på både spanielprov och retrieverprov.