Utställning

Genomförda utställningar år 2022

Club Show i Kovland, Sundsvall 28 maj och ytterligare en off utställning dagen efter, 29maj.
Club Show finns på Resultat i menyn ovan.
Söndagens resultat kommer snart.

Nya Utställnings- o Championatregler från 1/1 2022
Klicka här >>

Bildsvep från avdelningens utställningar före 2021