Utbildning 2021

Vi samarbetar med Studiefrämjandet
vid våra kurser, utbildningar och föreläsningar.

Har du önskemål om utbildningar, studiecirklar och kanske föreläsningar, så hör av dig antingen till din sektion eller direkt till avdelningsstyrelsen.

Kom ihåg att vi är till för dig
och din hund, inte tvärtom.

Hundägarkurser

I vissa avdelningar finns sektioner, fr a i Norrland där de geografiska avstånden är stora, och det är i sektionerna som hundägarna utbildas för att i sin tur ska utbilda sina hundar, man "går kurs".

Så här börjar sektionsstadgans målparagraf:

§ 1 MÅL

Sektionen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för dessa stadgar samt

SSRKs avdelningsstadgar, bestämmelser och föreskrifter, bedriva avdelningens lokala

verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning.

Beroende på intresse så väljer man en kurs som tillhandahåller det man vill lära sig och sin hund, t ex apportering, viltspår och mer avvancerad jaktträning. Basen är dock valp- och dressyrkurserna där grunden för kommande lärdom tar sin början.

Sådana hundägarkurser sker i våra två sektioner så kontakta någon av dessa om du vill "gå kurs".

Numera blir det alltmer vanligt att privata kursaktörer poppar upp på en för dom gynnsam marknad. Men här pratar vi enbart om kurser i SSRKs regi som dessutom har kollektivförsäkring för sina kursdeltagare.

Begär alltid kvitto på inbetald kursavgift om det sker kontant!