Stadgar o regler inom organisationen


SSRKs Huvudstadga Klick >>

SSRKs avdelningsstadga Klick >>

SSRKs avdelningars sektioner - typstadgar Klick >>

Svenska Kennelklubbens stadga Klick >>

SKKs Grundregler Klick >> 

Regler och riktlinjer (SKK och SSRK) Klick >>

Karenstider för Suprelorin (kemisk kastrering hanhund) Klick >>

Policy relation människa och hund (SKK) Klick >>

Policy för sociala medier (SKK) Klick >>

Förtroendevald och förtroendeuppdrag Klick >>

Tystnadsplikt Klick >>

Ovan: en fin och välmående tollare,
köpt från en ansvarsfull uppfödare.

Gå in på rasklubbarnas hemsidor och leta valp där. Eller på Köpa Hund på SKKs sida.

Köp aldrig en valp på Blocket utan att kolla med rasklubben. Du ska alltid träffa mamman och syskonen.

SKKs reg.bevis, veterinärintyg
och köpeavtal ska följa valpen
vid försäljningen.