Styrelse och övriga förtroendevalda 2023
samt funktionärer utsedda av styrelsen

Ordförande,

FB-R


Vice ordförande,

Utbildning


SekreterareKassörRetrieverSpanielUtställningSuppleant 1Suppleant 2


Annica JonssonJenny BorgSara MattsonDan BergkvistTove PetterssonEva-Lena SundholmBirgitta BergströmAina OlofssonHelen Lindqvist

xxxxxxxxxxxxxxxx070-317 70 73073-834 35 03070-632 76 06070-588 56 09070-345 73 70


xxxxxx

E-postE-postE-postE-postE-postE-postE-postE-postE-post

Styrelsens protokoll

Ordinarie revisorer

Thomas Holmgren

Bengt Olsson

Revisorsuppleanter

Kerstin Westerlund

Solveig Eriksson

Valberedning

Britt-Marie Edfors, ordf

Maria Öberg

Katarina Byström


Webbadministratör

Marita Björling

Tel 0705-16 71 01

marita@webban.se