Styrelse, övriga förtroendevalda samt funktionärer utsedda av styrelsen   2021

Ordförande,
Viltspårsekreterare

Christer Frisk
Tel 070-315 21 09
ordforande@ssrk-vn.se

Vice ordförande,
Utbildning, FB-R

Mikael Ernerfeldt
Tel 070-284 79 02

utbildning@ssrk-vn.se

Styrelsesekreterare,
Kassör

Dan Bergkvist
Tel 070-317 70 73
sekreterare@ssrk-vn.se

Retrieversekreterare
Conny Öberg
retriever@ssrk-vn.se

Spanielsekreterare
Eva-Lena Sundholm-Gröning
Tel 070-632 76 06
spaniel@ssrk-vn.se

Tollingsekreterare
Mikael Öberg
Tel
tollare@ssrk-vn.se

Utställningssekreterare
Birgitta Bergström
Tel 070-588 56 09
utstallning@ssrk-vn.se

Suppleant
Helene Lindqvist
Tel
utstallning@ssrk-vn.se

Suppleant
Aina Olofsson
Tel 070-345 73 70
olofsson.aina@gmail.com

Webbadministratör

Marita Björling

marita@webban.se

Valberedning

Annica Jonsson, ordf

Rolf Rödlund

Britt-Marie Edfors

Ordinarie revisorer

Thomas Holmgren

Bengt Olsson

Revisorsuppleanter

Kerstin Westerlund

Solveig Eriksson