Styrelse och övriga förtroendevalda 2023
samt funktionärer utsedda av styrelsen

Ordförande,

FB-R, Viltspår


Vice ordförande,

Utbildning, tolling


SekreterareKassörRetrieverSpanielUtställningSuppleant 1Suppleant 2


Annica JonssonJenny BorgSara MattsonDan BergkvistTove PetterssonEva-Lena Sundholm GröningBirgitta BergströmAina OlofssonHelen Lindqvist


070-317 70 73073-834 35 03070-632 76 06070-588 56 09Styrelsens protokoll

Ordinarie revisorer

Thomas Holmgren

Bengt Olsson

Revisorsuppleanter

Kerstin Westerlund

Solveig Eriksson

Valberedning

Britt-Marie Edfors, ordf

Maria Öberg

Katarina Byström

Utsedd av styrelsen

Webbadministratör

Marita Björling

Tel 0705-16 71 01

marita@webban.se