Medlemmarnas Championat

CHAMPIONAT


Vid avdelningens årsmöte uppmärksammas de som anmält att hunden blivit champion under året före.  Därefter läggs dessa in här och det är roligt om ett foto på hunden bifogas.


Om du klickar på fotot, så blir det större.

JAKTPROVSCHAMPIONAT

SEJ(J)CH Gracehunters Win's Irish Guinness,  
Labrador retriever
Ägare: Nina Berglund Norlin


SEJ(J)CH Starsholma Good Girl,  
Labrador retriever
Ägare: Kia DahlströmUTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

C.I.B.-J NO JV-22 Kapplandet’s Wei Qi Weila, 
Golden retriever
Ägare: Annica Jonsson


VILTSPÅRSCHAMPIONAT

SEVCH Fiskja Bondens Angus,   
Labrador retriever
Ägare: Margareta EureniusRLD-A RLD-F RLD-N SEU(U)CH SEVCH
Nakondisi’s Stand By Me,

Golden retriever
Ägare: Kristina Rundkvist


RLD-N SEVCH Nakondisi’s Bluebell Dream,
Golden Retriever
Ägare: Stig Rundkvist