Jaktprov retriever

Samtliga sex retrieverraser är välkomna på de retrieverjaktprov som finns. Tollaren har ju sitt eget prov som är anpassat efter rasen men det hindrar inte start på övriga retrieverprov. Tvärtom går dock inte, tollaren är ensam om sitt prov.

Man skiljer på A- och B-prov.

A-prov
A-prov är ett prov med tävlingsmoment, utdelning av cert till bästa hund, även ck kan delas ut förutom 1a, 2a och 3e pris samt icke godkänd.

Här sker provet på en realistisk jakt, företrädesvis i södra delen av landet eftersom det ofta är den goda tillgången på fältfågel som är avgörande (förutom då änder).

B-prov
B-prov är på fingerad jaktliga situationer och det vilt som används är redan skjutet och dött och har i regel även varit djupfryst för hållbarhetens skull. I elitklassen går det bra att ha dummies istället för vilt, dock aldrig samtidigt. Av denna anledning går det utmärkt att anordna B-prov i hela landet, från norr till söder. Bedömningen vid B-prov är inte tävling utan egnskapsbedömning. Man utser inte, officiellt, provets bästa hund, eftersom det är svårt att tävla i egenskaper.

C-prov
Det finns C-prov också, eller som de egentligen heter - Working Test (WT). Dessa prov är rena tävlingar och har ännu inte blivit av officiell status, men något hände på SSRKs fullmäktigemöte 2021, så de som höll tummarna har blivit bönhörda.. Proven går på dummies och fr a premieras markeringsarbete.

Läs mer om SSRKs olika
jaktprov samt regler.

Klicka här >>