Utbildning av funktionärer

Under 2023 kommer flera utbildniongar för funktionärer
att ske. Du som är intresserad och uppfyller vissa krav, kan ansöka om att få genomgå en eller flera utbildningar, under förutsättning att du sedan ställer upp för avdelningen enligt vissa villkor.

Avdelningen behöver funktionärer och du gör både arrangören (styrelsen) och övriga medlemmar en stor tjänst genom att utbilda dig och därefter ställa dig till förfogande för uppdrag. På köpet får du lära dig mycket och dessutom vara med "mitt i smeten" där det händer intressanta saker.

Varmt välkommen med din anmälan!

Digital Kommissarieutbildning 2023
SSRK har beslutat att kommissarier på B-prov för retriever ska vara certifierade (likt provledare är idag). Med önskan att utbildningen kan genomföras innan kommande provsäsong 2023. Detta kommer att innebära att det framöver kommer krävas en certifierad kommissarie för att kunna genomföra ett B-prov likt det idag krävs en certifierad provledare så måste vi få certifierade kommissarier i vår avdelning.

Utbildningen kommer att hållas av Kicki Jonsson som varit verksam för Sundsvalls sektionen och har stor erfarenhet som kommissarie.

Datum för utbildningen är:
20 mars start kl. 18.30 Regler och anvisningar
3 april start kl. 18.30   SSRK Prov

När man går utbildningar (som avdelningen bekostar) så jobbar man av sin del genom att ställa upp och jobbar vid minst 3 tillfällen under en 5 års period inom det område avdelning bekostat din utbildning och att man även kan ställa upp och jobba över avdelningsgränserna vid behov. Du bör också ha jobbat som funktionär på flera jaktprov

Är du intresserad och vill göra en insats för avdelningen så skickar du in din anmälan till retriever@ssrk-vn.se med namn, kontaktuppgifter senast 2023-01-15.

Avdelningsstyrelsen kommer att gå igenom samtliga som har anmält sig till kommissarieutbildningen och fatta beslut om vilka som kan genomgå utbildningen.

Provledarutbildning 2023
SSRK i Gävleborg planerar en provledarutbildning i april/maj nere på Kybackagård i Valbo.
Utbildare är Reine Hansson. Datum är ej spikat men det är en tvådagarsutbildning.

När man går utbildningar som avdelningen bekostar så man av sin del genom att ställa upp och jobba vid minst 3 tillfällen under en 5 års period inom det område avdelningen bekostat din utbildning och att man även kan ställa upp och jobba över avdelningsgränserna vid behov. Du bör ha fört egentränad hund till minst ÖKL och att man jobbat som funktionär på flera jaktprov.

Du som är intresserad och vill utbilda dig till certifierad provledare för vår avdelning, skickar in din intresseanmälan med namn och kontaktuppgifter senast 2023-02-15 genom att mejla retriever@ssrk-vn.se

Avdelningsstyrelsen kommer att gå igenom samtliga som har anmält sig till provledarutbildningen och fatta beslut om vilka som uppfyller kraven om att få gå utbildningen.

Vi har fått tre nya certifierade tävlingsledare inom Working Test

5 – 6 november 2022 deltog tre rutinerade damer från Västernorrland på utbildningen i Backamo, Bohuslän, för att bli certifierade tävlingsledare för Working Test.

Utbildningen leddes av Hans Westblad och då WT blir officiell tävling 2023, så måste alla blivande tävlingsledare få adekvat utbildning. Totalt deltog nio personer från olika delar av landet.

Våra tre nya tävlingsledare (som alltså kommer att lägga upp Working Test i framtiden och med början under 2023) är:

Carin Christ-Lind, Tove Pettersson, Linda Vågberg

Omcertifiering av provledare 2023
SSRK Gävleborg kommer att anordna en endagsutbildning för omcertifiering av provledare. Västernorrlands avdelning har några personer där deras certifiering går ut under 2023.

Utbildningen är planerad att ske under februari månad, ännu är datum inte bestämt.

Utbildningen, som hålls av jaktprovsdomare Reine Hansson, kommer att ske nere på Kybackagård i Valbo. När datum är klart kommer mejl att skickas till berörda provledare.