Under 2023 kommer flera utbildniongar för funktionärer
att ske. Du som är intresserad och uppfyller vissa krav, kan ansöka om att få genomgå en eller flera utbildningar, under förutsättning att du sedan ställer upp för avdelningen enligt vissa villkor.

Avdelningen behöver funktionärer och du gör både arrangören (styrelsen) och övriga medlemmar en stor tjänst genom att utbilda dig och därefter ställa dig till förfogande för uppdrag. På köpet får du lära dig mycket och dessutom vara med "mitt i smeten" där det händer intressanta saker.

Varmt välkommen med din anmälan!

Utbildning av funktionärer

Vi har fått tre nya certifierade tävlingsledare inom Working Test

5 – 6 november 2022 deltog tre rutinerade damer från Västernorrland på utbildningen i Backamo, Bohuslän, för att bli certifierade tävlingsledare för Working Test.

Utbildningen leddes av Hans Westblad och då WT blir officiell tävling 2023, så måste alla blivande tävlingsledare få adekvat utbildning. Totalt deltog nio personer från olika delar av landet.

Våra tre nya tävlingsledare (som alltså kommer att lägga upp Working Test i framtiden och med början under 2023) är:

Carin Christ-Lind, Tove Pettersson, Linda Vågberg