Löpsedel

SSRKs huvudstyrelse + 2 till, valda 2023

Stående fr vänster: Caroline Hagström (ordf), Christer Frisk, Torbjörn Håkansson, Annika Åkerman, Tommy Winberg (revisor), Oliver Westlin, Ann Ekberg (kansliet).

Sittande fr vänster: Håkan Dahlin, Tove Pettersson, Benke Odenmark, Petra Johansson, Anne Karlström.

Saknas gör Nora Thenander, Linda Johansson och Wilma Steen.

Glöm inte motionsdags!

30 november ska motion vara inne hos avdelningens sekreterare.
Detta enligt avdelningarnas stadga.

SSRK Västernorrlands avdelning
har ett avtal med

tre andra avdelningar - Jämtland/Härjedalen, Gävleborg och Dalarna, om ömsesidig tillgång
av funktionärsprov. Här kan de fyra
avdelningarnas provfunktionärer
(retrieverprov, A- och B-prov) få tillträde
att starta på valfritt prov.

Läs avtalet här >>

Tänk på att vi fortfarande har Covid i landet och undvik folksamlingar om du känner dig krasslig.